Nieznanowice, dnia 18 lutego 2021 roku
Nr postępowania INST-1/2021

INFORMACJA

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac B+R w zakresie wykładzin CIPP z włókna szklanego z udziałem włókien naturalnych, nasączonych żywicami, utwardzanych światłem UV wraz z wdrożeniem innowacyjnych rękawów do bezwykopowej renowacji rurociągów.

Beneficjent: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna pragnie poinformować, iż zostało wszczęte postępowanie Nr INST-1/2021, którego przedmiotem jest realizacja zamówienia pn. „Opracowanie receptury bezstyrenowej żywicy poliestrowej do produkcji rękawa nasączonego utwardzanego światłem UV do kontaktu z wodą” realizowane w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie wykładzin CIPP z włókna szklanego z udziałem włókien naturalnych, nasączonych żywicami, utwardzanych światłem UV wraz z wdrożeniem innowacyjnych rękawów do bezwykopowej renowacji rurociągów”, objętego dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe wraz z kompletem dokumentacji zostało upublicznione na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/