Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

EN NO
O projekcie

O projekcie

Projekt pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w postaci innowacyjnej trigeneracyjnej instalacji do zasilania dla całosezonowego obiektu rekreacyjnego Kuter Port przez F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna”.
Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth
Wartość projektu: 5 424 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 175 000.00 PLN

Projekt obejmuje działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności firmy F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna prowadzącej działalność w obszarze wód śródlądowych poprzez wdrożenie innowacji procesowej i tym samym zoptymalizowanie gospodarowania energią, polegający na rozbudowie całorocznego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Kuter Port Nieznanowice w system trigeneracji zapewniający ciepło, chłód, energię elektryczną oraz system sterowania BMS dla obiektów wchodzących w skład ośrodka.

Kontakt

F.H.U. INSTBUD
Stanisław Boguta
Spółka Jawna
32-420 Gdów
Nieznanowice 50

tel. +48 12 385 85 50
fax. +48 12 251 08 72

e-mail: biuro@instbud.eu
www.instbud.eu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej <br />
i sprzyjającej integracji społecznej