Zadanie „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.1” jest przewidywane do
realizacji w ramach projektu pn.; „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Aby przeczytać więcej informacji, wejdź na stronę inżynierii bezwykopowej.

Idź do serwisu