FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Wdrażanie wyników prac B+R w postaci usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/ rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego” o numerze RPMP.03.04.04-12-0111/18 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego.

Przedmiotem projektu jest wdrażanie innowacyjnej usługi w postaci usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego oraz samego produktu w postaci rękawa do renowacji kanałów (na podstawie zgłoszenia patentowego na warstwę włókien o niejednokierunkowym układzie włókien do wytwarzania rękawa do renowacji kanałów, a także płata wielowarstwowego do wytwarzania rękawa do renowacji kanałów oraz rękawa warstwowy do renowacji kanałów.

Wartość całkowita projektu:
23 537 280,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych:
17 092 900,00 PLN

Dofinansowanie:
6 837 160,00 PLN