Tytuł projektu: „Wdrażanie wyników prac B+R w postaci usług renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego”

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego.

Beneficjent: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA